Penapa (มิ้ง)

Pennapa (มิ้ง)

Content Writer

มีความหลงไหลมีความเข้าใจ สกิลทักษะสำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ด้วยหลักการของ SEO เรียนรู้เครื่องมือค้นหาของ Google การวิเคาราะคู่แข่ง ความคิดแบบประยุกต์ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์  จนเกิดความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง นำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง

Company Skills

We Have Experience
For Business Planning

ทีมงานของเรา พร้อมให้ความช่วยเหลือ และคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยประสบการณ์ทำงาน การแก้ไขปัญหาที่ผ่านๆมา คุณจะได้รับแต่ความคุ้มค่า อีกทั้งยังสามารถนำพาธุรกิจของคุณ ขยับขยายออกไปได้กว้างขวางอย่างแน่นอน

Marketing Strategy

85%

Digital Marketing

95%

Web Design

72%

IT Consulting

79%
Latest Project

We Complete Much More
Latest Project

project featured

Research Strategy

Join us for consultatoins
project featured

IT Consultations

Join us for consultatoins
project featured

How To Business

Join us for consultatoins

No Product in Cart.