Natcha (มิ้งค์)

Natcha K. (มิ้งค์)

Digital Consultant for SMEs

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีประสบการณ์ทำงานทั้งในด้านของงานประชาสัมพันธ์ Mass Media และ Digital Marketing เชี่ยวชาญด้านการเขียน SEO การใช้ Social Media  และยังสามารถให้คำแนะนำด้านการทำโฆษณาออนไลน์ที่ช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจแบบ B2B ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ในวงการมีเดีย และการตลาดออนไลน์

Personal Skills

We Have Experience
For Your Business

มิ้งค์ พร้อมให้ความช่วยเหลือ และคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์โดยตรง จากประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 8 ปี ที่ผ่านๆมา จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ธุรกิจของคุณ เติบโตไปได้ทั้งใน และต่างประเทศ

Marketing Strategy

85%

Digital Marketing

95%

Web Design

72%

IT Consulting

79%
Latest Project

We Complete Much More
Latest Project

project featured

Research Strategy

Join us for consultatoins
project featured

IT Consultations

Join us for consultatoins
project featured

How To Business

Join us for consultatoins

No Product in Cart.