อยากเป็นหัวหน้าต้องรู้ 6 หลักการบริหารทีมงานให้รักองค์กร

  • Home
  • Tools
  • อยากเป็นหัวหน้าต้องรู้ 6 หลักการบริหารทีมงานให้รักองค์กร

อยากเป็นหัวหน้าต้องรู้ 6 หลักการบริหารทีมงานให้รักองค์กร

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือหัวหน้างานควรเรียนรู้ ก็คือการบริหารจัดการคนในองค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ในวันนี้ KAIDOO จะพาหัวหน้างานหน้าใหม่ทุกคน ไปรู้จักกับ หลักการบริหารทีมงาน ทำแบบนี้แล้วทีมงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอน

การทำงานเป็นทีม (Encourage teamwork)

ข้อแรกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานทุกคนต้องมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของทีมทั้งนั้น หัวหน้าควรรับฟังความเห็นของทุกคนในทีม และเมื่อมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ทุกคนควรรู้โดยทั่วกัน

เน้นการแก้ปัญหา (Focus on solutions)

การทำงานต้องมีปัญหาอยู่แล้ว และนี่ถือว่าเป็นด่านสำคัญในการวัดประสิทธิภาพตัวหัวหน้าเองด้วย ว่าจัดการปัญหาเหล่านั้นอย่างไร แก้ไขได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ หากสามารถทำได้ ก็จะได้รับความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

มีข้อเสนอและแนะนำทีมงาน (Always Give feedback)

อีกหนึ่งข้อที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือ การให้ Feedback เพราะทำแบบนี้จะสะท้อนเรื่องของการทำงาน ปัญหา อุปสรรค์ต่างๆ ที่ทีมกำลังพบเจออยู่ หากไม่ทำการ Feedback เลย คนในทีมก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

สร้างความมั่นใจให้กับทีม (Build team confidence)

ในข้อนี้ห้ามมองข้ามเด็ดขาด หัวหน้างานควรมอบหมายงาน และควรมีการสื่อสาร แบ่งหน้าที่ และมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อทำให้ทีมเกิดความเชื่อมั่น ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ จะส่งผลบวกในภายภาคหน้า

Image of business partners discussing documents and ideas at meeting

ปรับเปลี่ยนการทำงานของทีม (Rotate team functions)

เปิดโอกาสให้คนในทีมได้ลองทำหลายๆหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลาย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ทุกคนจะได้ทำงานต่อได้ และลดปัญหาการทำงานซ้ำซากเบื่อหน่ายอีกด้วย

เคล็ดลับทีมเวิร์ค ไม่ใช่แค่หัวหน้าทีมแต่หมายถึงทุกคน

หากคุณเป็นหัวหน้าที่มีครบทุกข้อแล้ว แต่งานยังไม่ขับเคลื่อนไปไหน ทีนี้ก็ต้องมาดูที่คนในทีม ว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไร ติดเล่นกันมากเกินไปหรือเปล่า การทำงานทุกคนเต็มที่เท่ากันหรือไม่ หากเจอปัญหาการเอารัดเอาเปรียบภายในทีม ถ้าคุณอยากเป็นหัวหน้าที่ดี คุณก็ต้องรีบลงมาจัดการ เพราะเราเชื่อว่าการเพิกเฉยต่อปัญหา จะทำให้คนดีๆ ที่ตั้งใจทำงาน ลาออกจากองค์กรของคุณอย่างแน่นอน

ข้อมูลจาก : DST

รูปภาพจาก : Cazbah, Everhour, Opsam, Coburg Bank

Related Posts

No Product in Cart.